De constante maatschappelijke evolutie, technologische ontwikkelingen en verwachtingen van nieuwe generaties (bv. de steeds langere transporttijd of de “war for talent”) doen de kijk op woon- en werkomgevingen steeds (sneller) veranderen.

Hierdoor ontstaan nieuwe langetermijnvisies rond kernbegrippen als rationeel ruimte- en energiegebruik, duurzaamheid, flexibiliteit,... die vaak uitmonden in een compleet nieuwe manier van werken (of wonen). De laatste jaren is de werkomgeving naast een management tool ook een marketing tool geworden.

Hierin zijn wij met ons uitgebreide dienstenpakket uw aangewezen partner, zowel op projectbasis als voor deelopdrachten:

 • Strategisch advies
 • Audit
 • Vastgoedadvies
 • Werkplekadvies
 • Huurdervertegenwoordiging
 • Facility Management consultancy
 • Facility Management support
 • Change management
 • Haalbaarheidsstudie
 • Space Planning
 • Interieurarchitectuur
 • Huisstijlontwerp
 • Concept Roll-out
 • Technische uitwerking
 • Fit-out
 • Projectbegeleiding
 • Constructiebegeleiding
 • Verbouwing
 • Verhuisbegeleiding
 • Exit Management