In een notendop:

Met interviews, workshops en vooral door heel grondig naar u te luisteren, voeren wij een diepgaande analyse uit van:

 • uw bedrijfscultuur
 • uw medewerkers en hun bezorgdheden
 • uw werkprocessen
 • uw functionele behoeften
 • uw ruimtelijke behoeften
 • uw structurele behoeften
 • de desbetreffende panden

Vervolgens wordt de verkregen informatie verwerkt in functie- en activiteitsprofielen en proximiteitsmatrixen, die als basis voor de space planning fungeren. Dit vormt het basisinstrument voor een rationeel en kostenefficiënt ruimtebeheer: bij elke niet-ingenomen m² bespaart men tenslotte ook op huurkost, inrichting, verlichting, verwarming/koeling, schoonmaak,...

Waar de macro-inplanting de noodzaak aan oppervlaktes van, en onderlinge contacten tussen de afdelingen weergeeft, behelst de micro-inplanting de verdere uitwerking op het niveau van de werkplek en alle ondersteunende ruimtes (ontvangst, sanitair, printfaciliteiten, vergaderzalen, koffiehoeken, postbedeling,...).

De bekomen plannen worden uitgewerkt tot een sterk architecturaal geheel, waarin alle belangrijke voorwaarden tot slagen onmiddellijk opgenomen worden:

 • De in de organisatie door te voeren wijzigingen
 • De te gebruiken technologieën
 • Ergonomie
 • Regelgeving
 • Akoestiek
 • HVAC
 • ICT
 • Meubilair
 • Verlichting
 • Toegangscontrole
 • Beveiliging
 • ...

Hierbij wordt de huidige huisstijl als leidraad voor het creatieve en esthetische werk vooropgesteld, ofwel werken wij een nieuw imago uit.

Gezien de impact op de medewerkers kan voor hen een verzorgd begeleidings- en communicatietraject voorzien worden. Participatie en betrokkenheid van de medewerkers zijn tenslotte uiterst belangrijke factoren voor het slagen van het project.

Wij staan – weliswaar steeds in nauw overleg met u – in voor de uitvoering en het totaalbeheer van het project: van het opmaken van de lastenboeken en het opstellen van de prijsaanvragen tot en met de finale oplevering.

Met onze gestructureerde methodiek staan wij in voor de werfcoördinatie, planning, kwaliteitscontrole en het budgetbeheer. Tegelijkertijd zorgen wij voor een duidelijke en frequente rapportering naar u als opdrachtgever.

Wij plannen ook uw verhuizing vanaf de inventarisatie tot en met de fysieke coördinatie, inclusief de communicatie naar uw medewerkers (met een verhuisgids en detailplanning). Zo worden de hinder en onderbreking voor uw medewerkers tot een minimum beperkt.

Eens het gebouw in gebruik genomen is en wij de budgetcontrole en het nazicht van de rekeningen afgerond hebben, blijven wij tot uw dienst voor advies en support bij het geïntegreerd beheer of zelfs voor mogelijke toekomstige aanpassingen in functie van de evolutie van uw bedrijf.